Tato stránka se nemusí dobře zobrazit v Internet Exploreru 6.

Internet Explorer 6 je 9 let starý, pro uživatele nebezbečný, zastaralý a chybový prohlížeč. Nepoužívejte ho.

Přejděte na Získejte Firefox! Mozillu Firefox, Google Chrome nebo Operu.

Detail akce

 

Informace o akci

Mech I 2018

Zpracování osobních údajů
Tímto udělujete souhlas spolku Bez nudy, z.s., se sídlem Teplice, Jankovcova 2145/45, IČ 660 90 768, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 2562 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení přihlašovaného dítěte
- datum narození přihlašovaného dítěte
- jméno a příjmení přihlašujícího
- e-mail přihlašujícího
- telefonní číslo přihlašujícího

Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovány za účelem jejich použití v souvislosti s pobytovými akcemi mládeže pořádanými Správcem, a to po dobu pěti let.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dítě Ročník Zástupce
Nela Pubcová08Šárka Pubcová