Tato stránka se nemusí dobře zobrazit v Internet Exploreru 6.

Internet Explorer 6 je 9 let starý, pro uživatele nebezbečný, zastaralý a chybový prohlížeč. Nepoužívejte ho.

Přejděte na Získejte Firefox! Mozillu Firefox, Google Chrome nebo Operu.

Ke stažení+ info o platbách za tábory

Platba tábora

platba na účet - 2901159253/2010, variab. symbol - telefonní číslo přihlašujícího, do poznámky jméno a příjmení dítěte (dětí); platbu je možno rozdělit na 2 části - do konce května záloha 1.000,- Kč/osoba (slovy jeden tisíc) a zbytek do konce června, či vše najednou do poloviny června. V případě zájmu, lze vystavit fakturu. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a jako variabilní symbol tel.č., které bylo uvedeno na přihlášce. V případě dotazů kontaktujte Vítka na e-mailu vitouchovec@seznam.cz

Stornopodmínky- platí pro všechny akce pořádané os BN

do 30. května: manipulační poplatek 200,- Kč za stornované dítě

od 30.6. do okamžiku zahájení tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte (doloženého originálem lékařské zprávy nejpozději v den nástupu dítěte na turnus), jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 80% z celkové ceny pobytu a 20% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina srazu účastníků uvedené na webové stránce provozovatele a na přihlášce

od 30.6. do 3 dnů před zahájením tábora z jiných důvodů či bez udání důvodu: propadá záloha

3 dny před zahájením tábora do zahájení tábora bez udání důvodu: propadá celá částka

- v případě, že nemoc nastane během tábora a rodiče požádají o vrácení části poplatku za dny, kdy dítě odjelo z tábora, se vrací část zálohy poměrná počtu dní.
- nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.
- při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.
- stornovat je možné pouze písemně, formou doporučeného dopisu, rozhoduje jeho datum doručení na adresu BN. Stornované částky jsou poukazovány v průběhu září.
- v případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu stornopodmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

- V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany BN z provozních důvodů vracíme neprodleně celou částku za tábor.

- Zákonný zástupce dítěte souhlasí se zveřeněním a následným šířením fotodokumentace a obrazových materiálů pořízených v průběhu táborů. Tyto materiály budou výhradně použity pro upomínkové CD/DVD, případně jiný datový nosič. Dále mohou být určeny pro prezentaci na webových stránkách a reklamních materiálech BN.