Tato stránka se nemusí dobře zobrazit v Internet Exploreru 6.

Internet Explorer 6 je 9 let starý, pro uživatele nebezbečný, zastaralý a chybový prohlížeč. Nepoužívejte ho.

Přejděte na Získejte Firefox! Mozillu Firefox, Google Chrome nebo Operu.

Partneři a sponzoři

Spolek BEZ NUDY je neziskovou organizací a proto finančně závisí na dotacích, členských příspěvcích a na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů.

Pro náš spolek pracují všichni členové ve svém volném čase bez nároku na odměnu, pouze akce delší než jeden týden- táborové- jsou symbolicky honorovány. Ceny táborů a dalších akcí udržujeme pro účastníky trvale na nejnižší možné úrovni, abychom zachovali jejich finanční dostupnost pro všechny děti z našeho regionu. Chceme-li ovšem realizovat akce  podle našich představ (program, investice do obnovy a zlepšování táborového vybavení, sportovních potřeb...), je nezbytné zajistit jiné finanční zdroje. Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům z řad členů, příbuzných členů nebo rodičů dětí, dárcům a organizacím, kteří nám již pomohli  ať už penězi nebo věcnými dary, a obracíme se na vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.

Případné finanční dary použijeme transparentně a na vyžádání doložíme doklady, na co byl finanční dar použit. Zároveň upozoňujeme, že veškeré dary, které poskytnete našemu občanskému sdružení, si můžete podle zákona o daních z příjmů odečíst z daňového základu.

Vzhledem k rozmanitosti našeho působení přivítáme jakýkoliv věcný finanční dar, který můžeme použít pro provoz dětských táborů (papírnictví, výtvarné potřeby, sportovní potřeby, hračky, odměny, sladkosti, diplomy, dětské časopisy, hry..), pro provoz administrativy občanského sdružení (kancelářské potřeby, známky, tonery, papíry, telefonní karty, obálky..) či provoz a rekonstrukci chaloupky (nářadí, materiál, stany, dřevo, nádobí do táborové kuchyně..).

Letos se budeme snažit sehnat finance především na tyto akce:

  • Prohloubení studny na chaloupce - finanční náročnost cca 20 000 Kč (současná vrtaná studna není dostatečně vydatná pro táborový provoz)
  • Betonový ping-pongový stůl - cca 15 000 Kč s dopravou a montáží (pro venkovní použití, bezúdržbový, 450 kg)

Pokud nám chcete přispět, kontaktujte, prosím, kohokoliv z členů vedení sdružení, dodá vám veškeré připravené podklady (nebo si je stáhněte zde), platební údaje a domluví s vámi vše potřebné.

Našim sponzorům nabízíme místo pro reklamu na našich webových stránkách, v časopise pro členy a přátele sdružení a v materiálech rozesílaných současným i potenciálním zájemcům o naše akce. Dále můžeme nabídnout možnost pobytu na naší základně nebo uspořádání jednodenních či víkendových akcí pro zaměstnance firmy a jejich děti (např. dětský den, mikulášská, sportovní akce...).

Právě probíhající granty a dotace:

  • nové internetové stránky - grant ČSOB

V loňském byly realizovány granty:

  • T- mobile: stavba jídelny a nový septik
  • dotace MŠMT neinvestiční- tábory
  • dotace MŠMT investiční- stavba kuchyně

Letos budeme realizovat granty:

  • MŠMT- neinvestiční dotace na tábory

Letos nás podporují:

Dokumenty ke stažení

Darovací smlouva

Projekt Chaloupka

OS Bez nudy se v roce 1998 stalo majitelem rekreačního objektu v obci Dlouhé v Orlických horách. Nemovitost byla spolu s přilehlými pozemky zakoupena jednak z nevelkých výnosů z činnosti, ale především z finančních zdrojů členů. Cílem pořízení tohoto objektu byla především nutnost vlastní základny, která je naprosto nezbytná pro rozšíření počtu pořádaných akcí, především letních táborů. Výnosy z naší činnosti stěží pokrývají náklady na provoz sdružení a umožňují drobné opravy a základní údržbu objektu, bohužel však již nedostačují na plánovanou rekonstrukci a dostavbu nemovitosti.

Naší prioritou je pořádat na této základně dětské letní (a v budoucnu i zimní) tábory za rozumnou cenu. Na využití objektu chceme spolupracovat i s ostatními subjekty stejného zaměření. Základnu hodláme nabídnout k využití i ostatním neziskovým organizacím tak, aby vytíženost byla co nejvyšší.

Díky podpoře MŠMT a T- mobile jsme na pozemcích v minulém roce vybudovali novou jídelnu, septik a novou oddělenou kuchyň (v zimě sloužící jako venkovní sklad táborového vybavení). Díky sponzorům máme již zpracovanou  projektovou dokumentaci rekonstrukce hlavní budovy.

Sháníme finanční prostředky na zahájení rekonstrukce.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit rekonstrukci, je samozřejmostí vedení odděleného účetnictví pro snazší kontrolu využitích darovaných finančních prostředků, průběžné zasílání fotodokumentace e-mailem, osobní návštěvy objektu a v neposlední řadě i potvrzení nezávislého stavebního dozoru o průběhu rekonstrukce. Kontaktní osobou pro projekt Chaloupka je viceprezident sdružení Vlastimil Chvoštík, (kontakt tel. +420603800974; e-mail: vchvostik@seznam.cz).