BEZNUDY aktuálně: Přihlašování na tábory spustíme během několika dní, vše oznámíme na fb a zde.  

Občanské sdružení BEZ NUDY bylo založeno v roce 1997 jako sdružení pracující s dětmi a mládeží. Cílem zakladatelů bylo soustředit se na účelné využití volného času školní mládeže. Postupem času se činnost rozšířila na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí bez věkového omezení. Nosným programem však nadále zůstává práce s dětmi a mládeží. Hlavní důraz je kladen zejména na využití školních prázdnin jak letních, tak jarních. Dále jsou pořádány víkendové a jednorázové akce. Smyslem je prevence negativních jevů ve společnosti a smysluplné trávení volného času. 

Sledujte nejžhavější novinky na facebooku

LETOS SE MŮŽETE TĚŠIT NA ČTYŘI TÁBORY


Cyklistický tábor

30.6. - 6.7. 2019

Mech I

7.7. - 13.7. 2019 

Mech II

14.7. - 20.7. 2019

Velký tábor

21.7. - 2.8. 2019