FINANCE A PARTNEŘI

SPOLEK BEZ NUDY JE NEZISKOVOU ORGANIZACÍ A PROTO FINANČNĚ ZÁVISÍ NA DOTACÍCH, ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH A NA ZÁJMU, POCHOPENÍ A OCHOTĚ SPONZORŮ.

Pro náš spolek pracují všichni členové ve svém volném čase bez nároku na odměnu, pouze akce delší než jeden týden- táborové- jsou symbolicky honorovány. Ceny táborů a dalších akcí udržujeme pro účastníky trvale na nejnižší možné úrovni, abychom zachovali jejich finanční dostupnost pro všechny děti z našeho regionu. Chceme-li ovšem realizovat akce podle našich představ (program, investice do obnovy a zlepšování táborového vybavení, sportovních potřeb...), je nezbytné zajistit jiné finanční zdroje. Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům z řad členů, příbuzných členů nebo rodičů dětí, dárcům a organizacím, kteří nám již pomohli ať už penězi nebo věcnými dary, a obracíme se na vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.

Případné finanční dary použijeme transparentně a na vyžádání doložíme doklady, na co byl finanční dar použit. Zároveň upozoňujeme, že veškeré dary, které poskytnete našemu občanskému sdružení, si můžete podle zákona o daních z příjmů odečíst z daňového základu.

Vzhledem k rozmanitosti našeho působení přivítáme jakýkoliv věcný finanční dar, který můžeme použít pro provoz dětských táborů (papírnictví, výtvarné potřeby, sportovní potřeby, hračky, odměny, sladkosti, diplomy, dětské časopisy, hry..), pro provoz administrativy občanského sdružení (kancelářské potřeby, známky, tonery, papíry, telefonní karty, obálky..) či provoz a rekonstrukci chaloupky (nářadí, materiál, stany, dřevo, nádobí do táborové kuchyně..).