PLATBY

Platba tábora

Cena hlavního tábora (19.7.-31.7.2020) je 4990 kč, cena cyklistického tábora (30.6.-6.7.) je 3200kč.
Číslo účtu pro platbu: 2901159253/2010
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Do poznámky u platby: jméno a příjmení dítěte (v případě, že platíte za více dětí najednou, uveďte v poznámce jména všech dětí)

Do POLOVINY března (16.3.2020) zaplaťte celou částku nebo alespoň zálohu - záloha 1.000,-, moc ale oceníme rovnou celou částku.
Do konce května pošlete doplatek se stejnými platebními údaji.
V případě, že potřebujete vystavit fakturu, nám pošlete žádost na email beznudy@beznudy.cz.

Stornopodmínky- platí pro všechny akce pořádané Bez nudy, z.s.

do 30. května: manipulační poplatek 200,- Kč za stornované dítě

od 30.6. do okamžiku zahájení tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte (doloženého originálem lékařské zprávy nejpozději v den nástupu dítěte na turnus), jež s ohledem na svůj charakter a na termín příslušného běhu tábora představují vážnou překážku pro účast dítěte na táboře. V takovém případě provozovatel vrátí rodiči 80% z celkové ceny pobytu a 20% z ceny pobytu zůstane provozovateli. Zahájením běhu tábora se rozumí den a hodina srazu účastníků uvedené na webové stránce provozovatele a na přihlášce.

od 30.6. do 3 dnů před zahájením tábora z jiných důvodů či bez udání důvodu: propadá záloha

3 dny před zahájením tábora do zahájení tábora bez udání důvodu: propadá celá částka

- v případě, že nemoc nastane během tábora a rodiče požádají o vrácení části poplatku za dny, kdy dítě odjelo z tábora, se vrací část úhrady za tábor poměrná počtu dní.
- nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.
- při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.
- stornovat je možné pouze písemně, formou doporučeného dopisu, rozhoduje jeho datum doručení na adresu BN. Stornované částky jsou poukazovány v průběhu září.
- v případě nečekané živelné pohromy či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu stornopodmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

- V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany BN z provozních důvodů vracíme neprodleně celou částku za tábor.