Občanské sdružení BEZ NUDY bylo založeno v roce 1997 jako sdružení pracující s dětmi a mládeží. Cílem zakladatelů bylo soustředit se na účelné využití volného času školní mládeže. Postupem času se činnost rozšířila na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí bez věkového omezení. Nosným programem však nadále zůstává práce s dětmi a mládeží. Hlavní důraz je kladen zejména na využití školních prázdnin jak letních, tak jarních. Dále jsou pořádány víkendové a jednorázové akce. Smyslem je prevence negativních jevů ve společnosti a smysluplné trávení volného času, u nás, v Orlických horách. 

Pryč od města, přírodě nejblíž jak to jde a pěkně všichni spolu, naše pýcha - 3 hektary svobody, kde čas plyne jinak. Od sezóny 2020 můžeme díky upgradu zázemí naše místo nabídnout dalším skupinám kamarádů, rodinám, spolkům...komukoliv, kdo si nutně potřebuje opéct buřt a pak si jít lehnout na pole a čekat, kolik spadne za minutu hvězd....více o pronájmu tábořiště v Orlických horách zde