Chcete nám pomoci?SPOLEK BEZ NUDY JE NEZISKOVOU ORGANIZACÍ A PROTO FINANČNĚ ZÁVISÍ NA DOTACÍCH, ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH A NA ZÁJMU, POCHOPENÍ A OCHOTĚ SPONZORŮ.

Pro náš spolek pracují všichni členové ve svém volném čase bez nároku na odměnu, pouze akce delší než jeden týden- táborové- jsou symbolicky honorovány. Ceny táborů a dalších akcí udržujeme pro účastníky trvale na nejnižší možné úrovni, abychom zachovali jejich finanční dostupnost pro všechny děti z našeho regionu. Chceme-li ovšem realizovat akce podle našich představ (program, investice do obnovy a zlepšování táborového vybavení, sportovních potřeb...), je nezbytné zajistit jiné finanční zdroje. Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům z řad členů, příbuzných členů nebo rodičů dětí, dárcům a organizacím, kteří nám již pomohli ať už penězi nebo věcnými dary, a obracíme se na vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.