Spolek BezNudy a přátelé je skupina přátel z mnoha oborů, které spojuje touha trávit čas v přírodě a vést k tomu i další generace. S jednotlivými lidmi se můžete seznámit zde